นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 23,670 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

16 เมษายน 2564 42 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 2564..pdf107.80 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา