เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว คือ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสายบ้านหมี่ – บางงา) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อำเภอบ้านหมี่ และจังหวัดลพบุรี ส่วนสายรองคือถนนสายท่าโขลง – หัวไผ่ เชื่อมติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีภายในหมู่บ้านต่างๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั่วถึงแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน5 สาย
แม่น้ำ จำนวน1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายจำนวน4 แห่ง
บ่อบาดาลจำนวน6 แห่ง
ประปาหมู่บ้านจำนวน9 แห่ง
คลองชลประทานจำนวน2 แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ คือ แม่น้ำบางขาม
0.02s. 0.50MB