นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 23,638 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 พ.ย. 61สินค้าในตำบลบางขาม แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา