นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 23,563 คน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64การสานแห แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา