เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2563

วันที่ 9 ก.พ. 64 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธ.pdf5.49 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB