นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 23,565 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปี 2564

31 มีนาคม 2564 25 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ 5 ด้าน ประจำปีพ.ศ. 2564

1. ด้านการชำระภาษี

2. ด้านการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ

3. ด้านรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

4. ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา

5. ด้านสาธารณภัย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อO15.pdf156.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา