นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 23,554 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ย. 63รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี 2563 แชร์  
5 ต.ค. 61บัญชีรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา