นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 23,624 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

2 เมษายน 2564 13 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการดำเนินการรายไดรมาส-ไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-2564.pdf6.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา