นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 23,600 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

2 เมษายน 2564 21 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เอกสารที่สแกน.pdf680.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา