นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 23,629 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

1 เมษายน 2564 15 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5.pdf6.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา