นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 23,576 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
เปลี่ยนภาษา