นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 23,570 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)  แชร์  
2 เม.ย. 64รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)  แชร์  
16 ธ.ค. 63ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ต.ค. 63รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ประปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563) แชร์  
1 ก.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) แชร์  
2 ม.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) แชร์  
4 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แชร์  
4 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4 แชร์  
1 ก.ค. 62รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3 แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
2 เม.ย. 62รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2 แชร์  
1 เม.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562  แชร์  
4 ม.ค. 62รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา