นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 23,607 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
26 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
17 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
27 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
24 เม.ย. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
19 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
6 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
30 ต.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมครั้งที่ 1/2562 แชร์  
23 ส.ค. 62รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2/2562 แชร์  
16 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1/2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/2562 แชร์  
27 เม.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1/2562 แชร์  
12 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมครั้งที่ 1/2562 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา