เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 7 ธ.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานการติดตามประเมินผลแผน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ประกาศ.pdf136.44 KB
รายงานการติดตาม63.docx258.97 KB
เอกสารส่วนหน้า.docx389.70 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

0.02s. 0.50MB