เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 7 ธ.ค. 63 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

LPA 2563.pdf577.04 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.02s. 0.50MB