นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 23,553 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

1 เมษายน 2564 17 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5.pdf6.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา