นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 23,614 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
3 ธ.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563 แชร์  
4 พ.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
4 ก.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
7 เม.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563  แชร์  
6 มี.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
6 ก.พ. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
9 ธ.ค. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
8 พ.ย. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 แชร์  
2 ก.ย. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา