เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 256335 ส.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256333 ก.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563819 มิ.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563724 พ.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 687 เม.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563566 มี.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563956 ก.พ. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562667 ม.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562749 ธ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562678 พ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25621113 ต.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562752 ก.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25621166 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25621104 ก.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562753 มิ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562672 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562722 เม.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562731 มี.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562711 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561733 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB