เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563349 มิ.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563294 พ.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 307 เม.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563246 มี.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563616 ก.พ. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562427 ม.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562409 ธ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562408 พ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562833 ต.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562582 ก.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562976 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562924 ก.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562623 มิ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562522 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562572 เม.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562591 มี.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562581 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561573 ม.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561633 ธ.ค. 61
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561491 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB