เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 25631519 ก.พ. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256297 ม.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256289 ธ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562108 พ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562523 ต.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562312 ก.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562586 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562664 ก.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562383 มิ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562302 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562322 เม.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562331 มี.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562351 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561363 ม.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561373 ธ.ค. 61
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561261 พ.ย. 61
รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25611255 ต.ค. 61
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25611135 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611205 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB