นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 23,617 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เปลี่ยนภาษา