นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 23,648 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
21 ต.ค. 62แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
25 ต.ค. 61แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 ต.ค. 61แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
21 มี.ค. 61แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) แชร์  
7 พ.ย. 60แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา