นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 23,603 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 พ.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แชร์  
18 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 แชร์  
17 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
8 มี.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แชร์  
17 พ.ย. 59แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา