นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 23,664 คน

แผนแม่บทสารสนเทศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ส.ค. 60แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา