นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 23,651 คน

ตรวจสอบภายใน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 พ.ย. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภาย ตำบลบางขาม ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา