นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 23,615 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) แชร์  
19 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา