เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)

วันที่ 7 พ.ย. 60 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63.pdf123.23 KB
ประกาศอำนาจหน้าที่.pdf128.60 KB
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63.doc445.00 KB
ตารางอัตรากำลัง 61-64.xls86.00 KB
12 แนวทางการพัฒนา.docx19.34 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB