นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 23,653 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แชร์  
3 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 61แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา