นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 30,858 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -

  นายก

 • -

  รองนายก

 • -

  รองนายก

 • -

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา