เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ทุพพลภาพตำบลบางขาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.บางขาม อสม.ตำบลบางขาม กลุ่มสตรีตำบลบางขาม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลบางขาม ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมสุขภาพ วัดความดัน แนะนำการออกำลังกายสำหรับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และผู้ดูแล รวมถึงนำอุปกรณ์นวดเพื่อสุขภาพ ของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB