นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 23,590 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -

  นายก

 • -

  รองนายก

 • -

  รองนายก

 • -

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา