นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 23,543 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.ย. 63ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
23 ก.ย. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
27 ก.ย. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
11 ต.ค. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา