นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 23,667 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 43 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
19 เม.ย. 64ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
16 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3256 ลพบุรี) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
เปลี่ยนภาษา