เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมครั้งที่ 1/25627130 ต.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562551 ต.ค. 62
รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2/25625923 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1/25626016 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25623814 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562419 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/25627717 มิ.ย. 62
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562327 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1/25626727 เม.ย. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25625219 เม.ย. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 4214 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมครั้งที่ 1/25625112 ก.พ. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562346 ก.พ. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑45015 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB