เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมครั้งที่ 1/25622630 ต.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562121 ต.ค. 62
รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2/25622423 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมครั้งที่ 1/25622316 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25621014 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562109 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/25622617 มิ.ย. 62
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256277 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมครั้งที่ 1/25622227 เม.ย. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25621319 เม.ย. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 1314 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบางขาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมครั้งที่ 1/25621812 ก.พ. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 256296 ก.พ. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑38915 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB