นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 23,587 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64การประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา ความต้องการ แชร์  
1 ต.ค. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
14 ส.ค. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
9 ส.ค. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
19 เม.ย. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  แชร์  
6 ก.พ. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 แชร์  
15 พ.ย. 61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา