นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 23,578 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์เปลี่ยนภาษา