เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี,อบต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

ตำบลบางขาม
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
15180

โทรศัพท์ 036-776-679
โทรสาร 036-776-679
อีเมล์ bangkamlocal@hotmail.com

0.01s. 0.50MB