นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 23,650 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

  • ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
  • โทรศัพท์ 036-776-679 โทรสาร 036-776-679
    อีเมล์ bangkamlocal@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา