นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 23,581 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

7 เมษายน 2564 31 ครั้ง ขนิษฐา สิงห์สูง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการดำเนินการรอบ6เดือน.pdf171.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา