นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 23,556 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
เปลี่ยนภาษา