นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 23,541 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 พ.ย. 61การป้องกันการทุจริต แชร์  
14 พ.ย. 61นโยบายองค์กรที่ดี แชร์  
1 ต.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา