นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 23,575 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64การประชุมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา