นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 23,549 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
เปลี่ยนภาษา