เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256262 ก.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25621127 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25621427 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 256293 มิ.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 256272 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 256282 เม.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256271 มี.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 256271 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256173 ม.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256183 ธ.ค. 61
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 256181 พ.ย. 61
รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561995 ต.ค. 61
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561925 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561985 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.25MB